Rozwój systemów kominowych

 – jak w przyszłości (biorąc pod uwagę, choćby, zaostrzenie przepisów energetycznych w budownictwie) , będzie się rozwijał rynek systemów kominowych?

Rozwój systemów kominowych jest jednak obarczony znaczącymi ograniczeniami. Jednym z problemów są błędy montażowe. Mnogość różnego rodzaju systemów kominowych, nowe materiały, coraz bardziej skomplikowana budowa kominów powodują, że wykonawcy niejednokrotnie nie wiedzą jak buduje się dany system kominowy. Powstają wówczas błędy montażowe, które prowadzą do nieprawidłowego funkcjonowania kominów, uszkodzenia kominów lub całych układów grzewczych, a w skrajnych przypadkach nawet do zagrożenia zdrowia lub życia ludzkiego.

Kolejnym problemem na drodze rozwoju kominów jest nieprawidłowy dobór i eksploatacja systemów kominowych. Coraz bardziej wymagająca technika grzewcza i kominowa wymagają fachowej wiedzy podczas doboru komina do urządzenia grzewczego. Niewłaściwie dobrany komin nie będzie właściwie spełniał swoich funkcji związanych z odprowadzaniem spalin, efektywnością energetyczną i bezpieczeństwem. Również nieprawidłowa eksploatacja, a zwłaszcza używanie niewłaściwych paliw, przekraczanie dozwolonych dla danego komina temperatur, a zwłaszcza brak czyszczenia i przeglądów kominiarskich doprowadzą użytkownika do szybkich kłopotów z kominem.

Kolejnym problemem w rozwoju kominów jest brak nowoczesnych materiałów izolacyjnych. Jak wspomniano w poprzednim rozdziale, od lat 80-tych ubiegłego stulecie do izolowania kominów stosuje się wełnę mineralną, która ma swoje zalety i wady. Silna konkurencja cenowa na rynku systemów kominowych przez lata nie pozwalała na zastosowanie bardziej zaawansowanych materiałów izolacyjnych, które pozwoliłyby wytrzymywać wyższe temperatury oraz ewentualną wilgoć.

Jakie cechy powinien posiadać nowoczesny system kominowy?

Jakie warunki powinien spełniać?

Wybór komina nie jest łatwy. Przez lata budowane z cegły kominy obecnie się nie sprawdzają, a ilość dostępnych na rynku technologii i producentów nie ułatwia zadania.

Do wyboru mamy różne modele. Jednak zawsze trzeba pamiętać, że komin musi być bezpieczny, bo odpowiada przede wszystkim za prawidłowe odprowadzanie produktów spalania z kotłów, piecyków lub kominków.

Nowoczesne systemy kominowe powinny charakteryzować się: odpornością na działanie skraplającego się kondensatu, odpornością na ewentualny pożar sadzy, szczelnością, zapewniającą prawidłowy ciąg i bezpieczeństwo użytkowników.  Minimalna średnica wewnętrzna przewodu komina nie może być mniejsza niż 140 mm (nie dotyczy to kotłów kondensacyjnych z zamkniętą komorą spalania). Istotnym warunkiem jest to, że przekroje komina powinny być dostosowane do jego wysokości, mocy i rodzaju kotła oraz rodzaju używanego paliwa. Wyloty kanałów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli. W tym celu na dachu należy wykonać stałe dojścia do kominów.

Dobre kominy ceramiczne muszą być wykonane z właściwie dobranych materiałów, zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami. Powinny więc być szczelne, drożne oraz odporne na wychładzanie i przemarzanie. Niezwykle istotne jest zatem to , z jakich materiałów powstanie.  Taki system powinien być wykonany przede wszystkim z materiałów kwaso- i ognioodpornych. Obudowa rur spalinowych powinna być wykonana z pustaków ceramicznych bądź keramzytobetonowych. Zaletą komina systemowego w porównaniu do murowanego z cegły jest duża szczelność łączenia prefabrykowanych elementów. Dodatkowo jego budowa jest dużo szybsza, prostsza i mniej kosztowna- doświadczony monter jest w stanie zbudować taki komin w przeciągu kilku godzin!. Komin systemowy zajmuje również mniejszą powierzchnię w budynku, zwłaszcza kanały wentylacyjne, w porównaniu z tradycyjnym wykonanie. Duża wytrzymałość gotowych systemów na temperatury, obciążenia mechaniczne oraz szoki termiczne umożliwia  współpracę z wieloma rodzajami kotłów. Zarówno kotły gazowe, olejowe bądź na paliwa stałe doskonale współgrają z ceramicznymi systemami kominowym.

 

Ceramika izostatyczna – w trosce o bezpieczeństwo użytkowników systemów kominowych

Trójwarstwowe systemy kominowe, składające się m.in. z izolacji z wełny mineralnej i pustaków keramzytobetonowych, stają się coraz bardziej popularne na rynku kominowym. Wszystko to za sprawą użytej do ich budowy ceramiki prasowanej izostatycznie, potocznie nazywanej ceramiką izostatyczną. Jej specjalne właściwości, tj. niska nasiąkliwość czy wysoka odporność na szoki termiczne, przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa podczas użytkowania komina. Czym wyróżnia się ceramika izostatyczna? Dlaczego wypiera z rynku tę tradycyjną?

Technologia produkcji ceramiki izostatycznej

Proces produkcji wyrobów ceramicznych składa się z trzech podstawowych etapów: przygotowania surowca, formowania kształtek i wypalania. Sama technologia wytwarzania tych produktów polega na formowaniu kształtek w specjalnie zaprojektowanej do tego celu prasie. Surowiec jest dokładnie suszony, a następnie w postaci suchego proszku podawany do prasy i ściskany w formach pod wysokim ciśnieniem, gdzie z kolei przekazywany jest do wypalania. Proces suszenia ma kluczowe znaczenie w kontekście właściwości produktu końcowego. W przypadku zastosowania tradycyjnej technologii suszenia wyrobów ceramicznych, które odbywa się po formowaniu, w wypraskach pojawiają się mikropęknięcia (podczas odparowywania wody z wyprasek), które powodują obniżenie wytrzymałości mechanicznej i termicznej wyrobu. W ceramice izostatycznej proces ten wygląda inaczej. – Suszenie odbywa się jeszcze przed formowaniem, a zatem pory i mikropęknięcia związane z procesem suszenia wyprasek nie występują. Dzięki temu wyrób z ceramiki prasowanej izostatycznie jest znacznie bardziej wytrzymały i szczelny przeciwieństwie do tego z tradycyjnej ceramiki plastycznej. Poprzez zastosowanie takiej technologii suszenia ceramika izostatyczna nadaje się idealnie do kominów współpracujących z kotłami kondensacyjnymi– tłumaczy dr Paweł Jarzyński, Prezes zarządu firmy Jawar, specjalizującej się w produkcji systemów kominowych opartych na ceramice izostatycznej. Inną kwestią, która znacząco wpływa na jakość wyrobu, jest technologia formowania. Jednoosiowe prasowanie hydrauliczne sprawdza się dobrze wyłącznie przy formowaniu niewielkich elementów. W przypadku długich rur czy kompleksowych części tarcie matrycowe przekłada się na nierównomierne zagęszczenie materiału, co z kolei skutkuje naprężeniem wyrobu i powstaniem mikropęknięć. W przypadku prasowania izostatycznego surowiec ściskany jest równomiernie ze wszystkich stron, co gwarantuje jednolitą strukturę materiału. Dużym atutem tej technologii jest jednorodne zagęszczenie, co oznacza przewidywalny i powtarzalny skurcz podczas dalszego procesu spiekania. Dzięki temu wyrób charakteryzuje się wysoką odpornością mechaniczną i termiczną.

Właściwości ceramiki izostatycznej

Ceramika izostatyczna jest nowoczesnym materiałem wysokiej jakości, który sprawdza się bardzo dobrze w technice kominowej. Charakteryzuje się on niską nasiąkliwością dzięki mniejszej porowatości niż tradycyjna ceramika plastyczna. Ma to bezpośrednie przełożenie również na odporność na szoki termiczne. Gdy wyrób jest nasiąknięty wodą, podczas jego eksploatacji tworzą się mikrozagotowania, co skutkuje powstawaniem pęknięć. Materiały ceramiczne z reguły są materiałami kruchymi – posiadają wysoką wytrzymałość na ściskanie, jednak wiąże się to z niską wytrzymałością na rozciąganie. Dlatego tak istotna jest właściwa mikrostruktura ceramiki. Na podstawie przeprowadzonych doświadczeń Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych wykazał, że ceramika izostatycznie prasowana wykazuje większą wytrzymałość mechaniczną, wyższą gęstość właściwą oraz mniejszy rozrost faz krystalicznych niż ceramika formowana hydraulicznie. Poza tym ceramika izostatyczna jest odporna na działanie kondensatu, ma stosunkowo małą pojemność cieplną, niewiele waży, jest prosta i szybka w montażu i można stosować ją w technologiach renowacyjnych.

Jakość a bezpieczeństwo

Pęknięcia ceramiki stanowią duży problem dla użytkownika komina, bowiem wymagają natychmiastowej wymiany pękniętych elementów. Nieszczelności będą bowiem powodowały przenikanie wilgoci do zewnętrznych warstw systemu kominowego i jego stopniową degradację. Co istotne, pojawiające się pęknięcia mogą bezpośrednio zagrażać bezpieczeństwu w trakcie użytkowania komina. –Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom jest priorytetem każdego producenta z branży kominowej. My wykonujemy próby ogniowe, które mają potwierdzić wytrzymałość danego produktu na wysokie temperatury czy nawet pożar – komentuje dr Paweł Jarzyński.– Przeprowadziliśmy również taki test na ceramice izostatycznej, do którego wykorzystaliśmy pękniętą rurę ceramiczną w kominie. Wykonaliśmy dwie próby cieplne komina, jedną dla temperatury roboczej T600 (czyli w 700ºC do ustabilizowania się temperatury na zewnątrz komina), a drugą dla pożaru sadzy (czyli 30 minut w temperaturze 1000ºC). W przypadku obu prób temperatura w rejonie pęknięcia była znacznie wyższa niż w pozostałych częściach komina. O ile podczas próby T600 temperatura ta mieści się jeszcze w bezpiecznym zakresie, o tyle w czasie pożaru sadzy przegrzanie może być tragiczne w skutkach– dodaje Jarzyński. Wynika z tego, że pęknięcia ceramiki mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowania komina. Należy więc stosować ceramikę jak najwyższej jakości.

Ceramika izostatyczna, która jest mniej narażona na pęknięcia w porównaniu do ceramiki tradycyjnej, daje większe bezpieczeństwo jej użytkownikom. Technologia produkcji i wyjątkowe właściwości wyrobów wytwarzanych metodą prasowania izostatycznego zmniejszają ryzyko pojawiania się pęknięć we wnętrzu komina, a zarazem przegrzewania się na jego powierzchni.

Poradnik na start

Jak prawidłowo wybudować komin systemowy?

Wielkimi krokami zbliża się sezon budowlany, warto więc zaznajomić się z podstawowymi zasadami budowy domu i jego poszczególnych elementów, np. komina. Odpowiada on między innymi za prawidłowe odprowadzanie produktów spalania ze wszystkich kotłów, piecyków i kominków czy też za wentylację wewnątrz budynku. Niezwykle istotne jest zatem to, z jakich materiałów powstanie. Aby nieco przyspieszyć budowę i jednocześnie obniżyć jej koszty, skorzystać można z gotowych systemów kominowych. Ich montaż nie jest skomplikowany – wystarczy poznać kilka podstawowych zasad. Na co więc warto zwrócić uwagę przy budowie komina?

Komin systemowy to fabrycznie przygotowane elementy przewodów kominowych wykonane z materiałów kwaso- i ognioodpornych wraz z akcesoriami pomocniczymi. Obudowa rur spalinowych wykonana jest z pustaków ceramicznych lub keramzytobetonowych. Zaletą komina systemowego w porównaniu do murowanego z cegły jest duża szczelność łączenia prefabrykowanych elementów. Dodatkowo jego budowa jest dużo szybsza, prostsza i mniej kosztowna. Komin systemowy zajmuje mniejszą powierzchnię w budynku, zwłaszcza kanały wentylacyjne w porównaniu z tradycyjnym wykonaniem (o budowie komina systemowego mówimy w kontekście montażu wszystkich prefabrykowanych elementów).

Przed budową komina…

Przed przystąpieniem do budowy komina musimy podjąć decyzję dotyczącą ogrzewania budowanego domu i przemyśleć wybór kominka. Niezwykle ważną kwestią jest dopasowanie systemu kominowego do urządzenia grzewczego, nigdy na odwrót. Dotyczy to zarówno pieców i kotłów stałopalnych, kotłów z zamkniętą komorą spalania, jak i kotłów gazowych i olejowych. Jest to istotne, ponieważ każde urządzenie grzewcze różni się diametralnie między sobą konstrukcją, co wpływa na rodzaj systemu odprowadzania spalin, jaki należy zastosować. Zasadniczym krokiem jest również oszacowanie minimalnej i maksymalnej wysokości komina. Sama jego długość narzucona jest przez wysokość budynku i ma bezpośredni wpływ na  dobór średnicy. Montaż systemu kominowego nie należy do najprostszych – pomocne w tym mogą być informacje zamieszczone w projekcie budowlanym. Jeśli jednak nie czujemy się w tym obeznani, warto skorzystać z pomocy eksperta. – Specjalizujemy się w tematyce kominów systemowych już od prawie 20 lat. Po wykonaniu wywiadu środowiskowego z Klientem nasz ekspert doradzi, który system kominowy lepiej sprawdzi się na przykład przy paliwach stałych, a który będzie idealny dla budownictwa energooszczędnego – mówi Paweł Jarzyński, prezes firmy Jawar.

Zasady montażu systemu kominowego

Miejsce usytuowania komina powinno wynikać bezpośrednio z projektu. W tym miejscu powinien znaleźć się fundament, który powstaje jednocześnie z fundamentami pod ściany domu. Budowę każdego komina systemowego rozpoczynamy od szczegółowego zapoznania się z instrukcją montażu i zgodnie z nią postępujemy. Przed montażem pierwszego elementu bardzo ważne jest ułożenie izolacji przeciwwilgociowej i uwzględnienie poziomu zera budynku. Unikniemy w ten sposób zabetonowania posadzką zbiornika na kondensat. Na tak przygotowanej podbudowie muruje się kolejne pustaki obudowy na tradycyjnej zaprawie cementowo-wapiennej, a elementy ceramiczne łączymy na kit lub silikon kwasoodporny dostarczany wraz z innymi elementami. Bardzo ważne jest ustalenie wcześniej wysokości mocowania trójnika spalin (miejsce podłączenia urządzenia grzewczego). Każdy typ urządzenia powinien być montowany na określonej przez montera wysokości instalacji. Przyłącze kominka najczęściej montowane jest na wysokości 2,20m pod kątem 45°, a kotły na paliwa stałe zgodnie z DTR urządzenia. Trójnik zamontowany na złej wysokości można przełożyć, jednak taka operacja powinna być wykonana przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami. Po ustawieniu każdego pustaka umieszcza się w nim termoizolację z wełny mineralnej (o ile jest wymagana w danym systemie), po czym wkłada rurę szamotową. Powtarzamy te czynności do momentu, aż komin osiągnie wymaganą wysokość. Zamiast stawiać na tradycyjne pustaki, można skorzystać również z nowoczesnych wyposażonych już w źródło izolacji pustaków perlitowych – będą one wkrótce dostępne w ofercie firmy Jawar. – Nasz nowy produkt wykonany jest z materiału pochodzenia mineralnego o nazwie perlit ekspandowany. Jest on prawie o połowę lżejszy od tradycyjnych pustaków. Wykonany jest z naturalnych składników, co sprawia, że jest doskonałym izolatorem. Co ważne, jest również łatwy w montażu. Technologia wykonania pustaka perlitowego została przez nas opatentowana – dodaje Paweł Jarzyński. Natomiast, gdy w kominie nie przewiduje się termoizolacji, na rury nasuwa się obręcze dystansowe. Komin systemowy nie może być trwale połączony ze ścianami, do których przylega – należy go zdylatować, a przypadku elementów łatwopalnych zostawić pięciocentymetrowy odstęp. W stropach zazwyczaj zostawia się otwór na komin, jeśli go nie ma to musimy postępować identycznie jak ze ścianą. Część komina, która będzie wystawała ponad dach, należy otynkować, obłożyć płytką lub cegłą klinkierową murowaną na płycie wspornikowej dostępnej w systemie kominowym. Jeśli komin wystaje więcej od długości deklarowanej przez producenta możemy  dodatkowo go wzmocnić poprzez włożenie w otwory narożne pustaków specjalnych gwintowanych prętów, które stanowią swoistego rodzaju zbrojenie. W ten sposób wzmocniony komin może mieć większą wysokość, jednak pamiętajmy aby zachować odpowiedni dostęp do jego czyszczenia. Na sam koniec montujemy tzw. czapkę betonową, którą można wykonać samemu lub zakupić gotową, a następnie montujemy wszystkie niezbędne akcesoria w opisany sposób w instrukcji montażu. Finalnie komin wymaga precyzyjnej obróbki blacharskiej, która zapewni odpowiednie i szczelne połączenie z pokryciem. Tak wybudowany komin czeka na ostateczne potwierdzenie odbioru przez mistrza kominiarskiego.

Jakich błędów się wystrzegać?

Nawet najlepszym fachowcom zdarza się popełnić kilka błędów, które mogą mieć wpływ na finalne działanie komina. Warto poradzić się renomowanej firmy, która specjalizuje się w tego typu pracach. Na jakie elementy musimy zwrócić szczególną uwagę? Już przy montażu komina należy sprawdzić, czy rury ceramiczne nie posiadają pęknięć i czy łączenia między nimi są szczelne, w przeciwnym razie zaburzy to prawidłowy ciąg kominowy. Gdy decydujemy się na paliwa płynne czy kominek z płaszczem wodnym, warto zwrócić uwagę, czy zamontowany jest odkraplacz do odprowadzania skroplin – uchroni to przed nieprzyjemnym zapachem w pomieszczeniu. Aby zabezpieczyć się przed przeciekaniem komina na styku z dachem nie należy na nim montować anten satelitarnych i innych urządzeń, za to zamontujmy jak najbliżej komina wyłaz dachowy i jeśli sytuacja tego wymaga ławkę kominową. Jeśli nie zapewnimy dostępu do komina nie uzyskamy odbioru kominiarskiego.

Pustak perlitowy

Pustak został wykonany na bazie perlitu, czyli szkła wulkanicznego. Sprawdzi się on zatem idealnie jako materiał izolujący w procesach wysokotemperaturowych w systemach kominowych.

Co ważne jest to gotowe rozwiązanie, które jest nie tylko nowoczesnym, ale przede wszystkim trwałym izolatorem. Technologia wykonania pustaka perlitowego została przez nas opatentowana.

Najważniejsze cechy pustaka perlitowego:

 • Nowoczesny izolator systemów kominowych
 • Produkt ekologiczny, wykonany z naturalnych składników
 • Lekkość materiału
 • Łatwość montażu
 • Innowacyjna technologia
 • Pierwszy tego typu produkt w Europie
 • Dwa razy lżejszy od tradycyjnego pustaka
 • Opatentowana technologia
 • Niska przewodność cieplna
 • Odporność na wysokie temperatury
 • Obojętny chemicznie
 • Wykazuje dużą stabilność fizyczną

Premiera komina Jawar Aero na Targach ISH

W dniach 14-18 marca we Frankfurcie nad Menem odbędą się Targi ISH. Międzynarodowa impreza przeznaczona jest dla branży klimatyzacji, wentylacji, ogrzewania, a także instalacji wodnych i sanitarnych. Jednym z tegorocznych wystawców będzie Jawar – producent ceramiki kominowej.

Na swoim stoisku targowym, promowanym pod szyldem „Innovative chimney systems” zostaną zaprezentowane nie tylko znane już wśród polskich konsumentów produkty, ale odbędzie się również premiera najnowszego komina – Jawar Aero. Firma z Ciechanowa znajdzie się wśród 107 polskich marek na niemieckich targach.

Firma Jawar, specjalizująca się w produkcji ceramiki kominowej wytwarzanej w nowoczesnej technologii izostatycznego prasowania, będzie wystawcą na tegorocznych Targach ISH, skierowanych do branży HVAC. Na swoim stoisku wystawienniczym zaprezentuje ona kilka swoich czołowych produktów, m.in. Jawar K – komin do kotłów kondensacyjnych i niskotemperaturowych z rurą izostatyczną, Jawar Uniwersal Plus – komin trójwarstwowy do wszystkich paliw z rurą izostatyczną czy Jawar Nord – system powietrzno-spalinowy do paliw stałych. Oprócz prezentacji znanych produktów firma przygotowała dla odwiedzających premierę najnowszego komina stalowego izolowanego Jawar Aero. Jego zadaniem jest odprowadzanie spalin rurą wewnętrzną wykonaną ze stali kwasoodpornej izolowanej wełną mineralną o grubości 30 mm w osłonie ze stali nierdzewnej. – Rury w naszym najnowszym kominie łączone są za pomocą specjalnej technologii, sprawiającej, że połączenia te są praktycznie niewidoczne.

Opracowaliśmy ten projekt wspólnie z partnerami ze Skandynawii, którzy przykładają bardzo dużą wagę do designu – mówi dr Paweł Jarzyński, prezes zarządu Jawar. – Dlatego też takie rozwiązanie ma na celu głównie polepszenie wyglądu komina, który dzięki takiemu zabiegowi może stanowić ozdobny element dekoracyjny, uzupełniający wystrój każdego wnętrza – dodaje.
Współwystawcami Jawaru będą firmy Ackerman i Kawmet dostarczające wkłady kominkowe oraz piece stalowe i kaflowe. Dzięki temu na jednym stoisku firmy stworzą miejsce z kompleksową ofertą kominkową. Tegoroczne Targi ISH odbędą się pod hasłem „Water. Energy. Life” – w ten sposób organizator chciał zwrócić uwagę na powiązania między wodą i energią. Na tej samej zasadzie (Woda, Energia, Życie) zostały wydzielone sekcje dla konkretnych specjalizacji, skupiających się m.in. na nowatorskich i przyjaznych środowisku rozwiązaniach. Międzynarodowe Targi ISH będą doskonałą okazją nie tylko do zapoznania się ze specyfiką systemów kominowych, ale również do spotkań klientów z ekspertami specjalizującymi się w ceramice kominowej.

Firma Jawar przeprowadziła badania dotyczące weryfikacji sprawności temperaturowej systemu kominowego Jawar NORD

Kominy stanowią integralną część konstrukcji każdego budynku, będąc niezbędnym elementem wszystkich systemów ogrzewania. Współczesne systemy kominowe służą nie tylko do odprowadzania spalin, ale również podgrzewania powietrza dostarczanego do spalania. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownicy zyskują nie tylko efektywniejsze ogrzewanie domu, ale przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa, poprzez wyeliminowanie prawdopodobieństwa zatrucia produktami wydobywającymi się podczas spalania, takimi jak np. czad. Aby zbadać możliwość odzysku ciepła z odprowadzanych do atmosfery spalin, specjaliści firmy Jawar przeprowadzili badanie na ceramicznym kominie czterowarstwowym Jawar Nord, podłączonym do pieca opalanego drewnem.   

Nowoczesne systemy grzewcze i wentylacyjne charakteryzują się dużą sprawnością energetyczną, oszczędnością energii oraz zmniejszeniem zanieczyszczenia środowiska.  Jeszcze kilka lat temu instalacja urządzeń grzewczych w budynkach energooszczędnych, wyposażonych w wentylację mechaniczną była niemożliwa. Obecnie, takie możliwości gwarantują kominy wyposażone w system powietrzno-spalinowy jak np. JAWAR NORD.

Zaletą systemu powietrzno-spalinowego jest nie tylko odprowadzanie spalin, ale także doprowadzanie powietrza do urządzenia grzewczego w sposób grawitacyjny. Na czym to polega? W czasie pracy urządzenia grzewczego takiego jak np. wkład kominkowy powstaje podciśnienie, dzięki któremu poprzez specjalne podłączenie kominka z kominem zasysane jest powietrze do spalania. Takie rozwiązanie nie powoduje wychładzania mieszkania, tak jak w przypadku doprowadzenia powietrza z zewnątrz.  Jest ono także bezpieczne dla użytkowników, gdyż zapewnia stały dopływ tlenu do komory spalania.

Ciepło i komfort jakie zawdzięczamy kominom, muszą iść w parze z bezpieczeństwem ich użytkowania. Dlatego firma Jawar postanowiła zrealizować badanie „sprawności temperaturowej systemu kominowego z przewodem powietrznym”, mające na celu sprawdzenie sprawności temperaturowej komina ceramicznego z przestrzenią powietrzną typu JAWAR NORD. Próba miała potwierdzić możliwość odzysku ciepła z odprowadzanych do atmosfery spalin, a w kolejnym etapie określić również sprawność temperaturową badanego modelu komina, umożliwiającego odprowadzanie gazów z palenisk opalanych gazem, olejem opałowym czy paliwami stałymi drewnopochodnymi jak pellet, węgiel czy ekogroszek.

Pomysł na realizację badania powstał w czasie gdy wykonywano doświadczenia związane z bezpieczeństwem pożarowym kominów, które mgr inż. Krzysztof Drożdżol z Politechniki Opolskiej realizował w laboratorium firmy Jawar.

Przyjęliśmy założenie, ze komin pełni funkcję wymiennika ciepła, który działa w przeciwprądzie. Spaliny z urządzenia grzewczego do atmosfery były odprowadzane wewnętrzną rurą komina wykonaną z ceramiki izostatycznej o grubości 6mm, natomiast powietrze do paleniska potrzebne do spalania pobierano z przestrzeni powietrznej o grubości co najmniej 25mm. Piec podłączyliśmy do komina rurą żarową o grubości 0,8 mm, natomiast na odcinku prostym zainstalowaliśmy trójnik z regulatorem ciągu.  Powietrze z komina do paleniska doprowadzane było za pomocą rury monofix o średnicy 120 mm. Wszystkie podłączenia dodatkowo zaizolowaliśmy – wyjaśnia Dariusz Pilitowski, dyrektor ds. rozwoju w firmie Jawar.

Stanowisko badawcze zostało wyposażone w sześć czujników temperatury podłączonych do rejestratorów, które umożliwiały ciągły zapis wyników temperatury: gazów na wylocie pieca, komina na wysokości otworu zasysającego powietrze z komina do paleniska, gazów w przewodzie powietrznym przed wylotem powietrza do rury łączącej komin z paleniskiem, gazów w przewodzie powietrznym przed wylotem powietrza do rury łączącej komin z paleniskiem, powietrza na wlocie do komina oraz spalin na wylocie z komina. Podczas badania rozgrzano spaliny do temperatur: 200, 300 i 400°C , każdą z nich utrzymywano przez 1,5h. Odczyty wyników dokonywano co 30 min i zapisywano w formie tabeli. Po zakończeniu pomiarów, aby oszacować sprawność komina i obliczyć jego efektywność temperaturową opracowano specjalny algorytm.

Wyniki zrealizowanych przez nas badań potwierdziły, że zastosowanie przestrzeni powietrznej w ceramicznych kominach czterowarstwowych umożliwia pozyskiwanie ciepła ze spalin, jak również przyczynia się do uzyskania oszczędności energii w budynkach, wynikającej z odzysku ciepła z komina.  – mówi Dariusz Pilitowski. Badanie dodatkowe wykazało również, że jakość wykonania i szczelność komina ma ogromny wpływ na odzysk ciepła ze spalin. – dodaje.

Badania wykonywano na stanowisku badawczym firmy Jawar, zbudowanym w ramach projektu współfinansowanego ze środków Norway Grants. Kierownictwo badań objął mgr inż. Krzysztof Drożdżol z Politechniki Opolskiej.

Ekspert JAWAR radzi…

 1. Masa uszczelniająca

Opis produktu:  Masa uszczelnpostiająca JAWAR to zaprawa proszkowa, która po  wymieszaniu  z odpowiednią ilością wody tworzy masę gotową do użycia.  Służy do uzupełniania ubytków wewnątrz ścian, przewodów kominowych  i wentylacyjnych.

Zastosowanie:

Masa uszczelniająca JAWAR przeznaczona jest do szlamowania kanałów  spalinowych i wentylacyjnych. Jest to zabieg polegający na uszczelnieniu  kanałów wentylacyjnych i przewodów odprowadzających spaliny  z urządzeń opalanych paliwami stałymi wykonanymi z cegły, betonu, ceramiki i innych materiałów.

Właściwości:

 • Bardzo dobra urabialność i łatwa aplikacja
 • Bardzo dobra przyczepność do różnych powierzchni
 • Masa zbrojona włóknami mineralnymi
 • Brak skurczów i pęknięć na całej objętości aplikowanej masy
 • Bardzo dobra wytrzymałość na ścieranie
 • Odporność na wysokie temperatury – do 1000°C
 • Niska nasiąkliwość
 • Bardzo dobra odporność na tlenki siarki
 1. Dziś nasz ekspert podpowiada, jak wykonać podcięcie dookoła komina, na co uważać w przypadku komina obudowanego cegłą klinkierową i co trzeba wiedzieć o obróbce blacharskiej komina” ?
 • Obróbki blacharskie komina powinien wykonać doświadczony dekarz  pamiętając o zachowaniu odpowiedniej odległości od elementów palnych od komina.
 • Podcięcie dookoła komina powinno zostać wykonane pod kątem 45°. W nie należy wsunąć obórkę blacharską, a połączenie zabezpieczyć silikonem dekarskim
 • W przypadku obmurowania komina cegłą klinkierową należy zastosować spoinę zlicowaną z cegłą tak aby uniknąć penetracji wilgoci do komina.

JAWAR NORD – System powietrzno-spalinowy dla kominków

Nowością wśród systemów kominowych jest komin ceramiczny, który oprócz oczywistej funkcji jaką jest odprowadzanie spali do atmosfery, doprowadza powietrze do spalania dla urządzeń opalanych paliwami stałymi tzw. system powietrzno-spalinowy.

Takie kominy coraz częściej są wykorzystywane do odprowadzania spalin w krajach skandynawskich. Dzięki zastosowaniu komina JAWAR NORD możemy zrezygnować z budowy instalacji doprowadzającej powietrze z zewnątrz do mieszkania i kominka. Powietrze dostarczane taką instalacją znacznie wychładza nam mieszkanie gdyż nie jest ogrzane, często taka instalacja jest siedliskiem grzybów, owadów i gryzoni, a dodatkowo często jest zatykana przez nadmiernie wybujałe rośliny czy zalegający śnieg.

Czterowarstwowy system kominowy

Komin JAWAR NORD składa się z obudowy którą stanowi pustaka keramzytobetonowy, kanału powietrznego, izolacji z wełny mineralnej i rury ceramicznej JAWAR,  produkowanej w technologii prasowania izostatycznego. Konstrukcja komina NORD ma wiele zalet podnoszących bezpieczeństwo użytkowników jak również oszczędności z  użytkowania takiego sytemu. Zaletą jest nie tylko odprowadzanie spalin ale także doprowadzanie powietrza w sposób grawitacyjny. W czasie pracy urządzenia grzewczego takiego jak np. wkład kominkowy powstaje podciśnienie, dzięki któremu poprzez specjalne przyłącze komina z kominkiem, zasysane jest powietrze do spalania. Takie rozwiązanie nie tylko nie wychładza pomieszczenia ale także podnosi sprawność całego układu poprzez podgrzanie wstępne powietrza dostarczanego do spalania, co przekłada się na zużycie paliwa. Doprowadzenie powietrza w taki sposób, podnosi bezpieczeństwo użytkowania urządzeń grzewczych, gdyż zapewnia stały, nieprzerwany dopływ powietrza do spalania. Pracujące urządzenie nie pobiera powietrza z pomieszczenia w którym się znajduje, dzięki temu może być instalowane w domach energooszczędnych z rekuperacją czy wentylacją mechaniczną.

System kominowy wyposażony jest w szereg istotnych akcesoriów podnoszących żywotność komina i mających wpływ na bezpieczeństwo pracy sytemu kominowego. Dla bezpieczeństwa ważnym elementem jest prawidłowe zabezpieczenie otworu rewizyjnego komina. W systemie NORD montowany jest dekiel szczelnie zamykającego trójnik ceramiczny a dodatkowo na obudowie  znajdują się izolowane drzwiczki rewizyjne chroniące przed działanie wysokich temperatur, które mogą powstać podczas pożaru sadzy. Newralgicznym punktem w każdym kominie jest podłączenie urządzenia grzewczego. Tutaj również znajduje się specjalne element „łącznik ze sznurem” którego konstrukcja zapewnia połączenia urządzenia grzewczego z kominem w sposób trwale elastyczny co przekłada się na żywotność i bezpieczeństwo komina. Elementem, który można uznać za najważniejszy jest ceramika produkowana w technologii prasowania izostatycznego charakteryzująca się wytrzymałością na wysokie temperatury, częste ich zmiany, a także niską nasiąkliwością. Mała pojemność cieplna uzyskana dzięki niskiej masie ceramiki i cienkim ścianom przekłada się  na dobry ciąg kominowy w bardzo krótkim czasie. Innowacyjne i sprawdzone rozwiązania, a także zastosowanie ceramiki JAWAR produkowanej w technologii prasowania izostatycznego stawia system kominowy JAWAR NORD jako lidera wśród producentów systemów kominowych.

Systemy kominowe dom drewniany – najczęstsze pytania

Czy w domu drewnianym możemy zdecydować się na dowolny typ urządzenia grzewczego (na paliwa ciekłe, gazowe, stałe, kominki), a co za tym idzie na oba typy przewodów kominowych: spalinowy i dymowy?

Oczywiście, możemy stosować różnego rodzaju kotły, opalane różnymi paliwami. W przypadku paliw stałych należy zwrócić szczególną uwagę na odległości czopuch od elementów łatwopalnych, która powinna wynosić min 30cm. Ściana za kominkiem czy kotłem na paliwa stałe powinna być zabezpieczona przegrodą nie palną (wyłożona wełną lub zabudowana ścianą z cegły). Bardzo ważnym elementem instalacji w domu drewnianym jest komin. Najlepszym rozwiązaniem jest system kominowy izolowany na całej długości, sprawdzonego producenta z certyfikatem na system kominowy a nie na samą rurę. W czasie montażu należy bezwzględnie stosować się do zaleceń instrukcji montażu, a zwłaszcza odległości komina od elementów łatwopalnych.

Jaką charakterystykę powinny mieć systemy kominowe w domu drewnianym w zależności od typu urządzenia grzewczego:

 • kocioł na paliwo ciekłe

System kominowy dla paliw ciekłych powinien być izolowany, kwasoodporny , odporny na działanie spalin mokrych a średnica dobrana do paliwa, mocy kotła i wysokości komina.

 • kocioł na paliwo gazowe

W przypadku tego paliwa trzeba wiedzieć jakie będzie instalowane urządzenie grzewcze ( kocioł kondensacyjny, niskotemperaturowy – obydwa z zamkniętą komorą spalania lub atmosferyczny).

Wydaje się to skomplikowane więc najlepiej na etapie budowy należy ustalić typ kotła. Dla kotłów kondensacyjnych komin powinien być przystosowany do pracy w systemie powietrzno spalinowym (doprowadzanie powietrza do komory spalania odbywa się przez komin w przestrzeni pomiędzy rurą spalinową a pustakiem osłonowym). Rura odprowadzająca spaliny musi być odporna na działanie spalin mokrych i kwasów oraz przeznaczona do pracy w nadciśnieniu. W przypadku kotła atmosferycznego komin powinien być izolowany.

System kominowy dla paliw stałych w domu drewnianym powinien być izolowany na całej długości wyposażony we wkładkę uszczelniająca wyczystkę,  odporny na pożar sadzy i działanie spalin mokrych i kondensatu (kotły na ekogroszek i miał węglowy) usytuowany 5 cm od elementów łatwopalnych.

 • kominek

Komin dla kominka i pieców wolno stojących musi charakteryzować się tymi samymi własnościami jak wyżej, jedynie szczególna uwagę należy zwrócić na montaż przyłącza spalin, min  30 cm od elementów drewnianych np. sufitu.

Czy w domu drewnianym możemy zastosować dowolny typ systemu kominowego (ze względu na materiał z którego jest wykonany): murowany z cegły, ceramiczny prefabrykowany, stalowy?

Można wybudować dowolny przewód kominowy, nawet z cegły pełnej. Trzeba to zrobić dobrze, dzisiaj jest mało fachowców, którzy wiedzą, że grubość ścianki takiego komina powinna wynosić 24cm.  i oczywiście „otynkowany „ od środka i na zewnątrz. Kominy stalowe możemy stosować ale tylko izolowane dwu płaszczowe pamiętając o stosownych odległościach od drewna. Kominy prefabrykowane najlepiej się przyjęły w tego typu budynkach gdyż najmniej przysparzają problemów.

Jaki typ systemu kominowego sprawdza się w domach drewnianych najlepiej?

Polecam stanowczo system kominowy trójwarstwowy z przewietrzeniem prefabrykowany.

Czy przewody kominowe w domu drewnianym musi mieć specjalną izolację, inną niż w przypadku domów murowanych? Jakie są różnice?

Stosowana obecnie w systemach kominowych izolacja jest „uniwersalna”. System kominowy wraz z izolacją przechodzi restrykcyjne badania za czym zostanie dopuszczony na rynek.  Badania w dużym stopniu mają na celu określenie odległości kominów od elementów łatwopalnych, a co za tym idzie zastosowanie w budownictwie drewnianym. Obecnie na rynku znajduje się komin stalowy dwu płaszczowy izolowany produkowany przez firmę JAWAR gdzie zastosowano izolację glinokrzemianową co pozwoliło zmniejszyć odległość komina do 5cm. od elementów łatwopalnych. Izolacja ceramiczna jest to rodzaj ogniotrwałych tworzyw zaliczanych do grupy bezpostaciowych lub krystalicznych syntetycznych włókien mineralnych. Charakteryzują się one dużą odpornością termiczną i chemiczną oraz dobrymi właściwościami izolacyjnymi – elektrycznymi i akustycznymi. Włókna ceramiczne są w stanie wytrzymać temperaturę ponad 1200°C (dla porównania wełna mineralna wytrzymuje 600°C).

Czy system kominowy w domu drewnianym wykonanym w technologii szkieletowej musi różnić się od tego, instalowanego w domu z bali? Jeśli tak, jakie są te różnice?

System kominowy pod względem odprowadzania spalin, bezpieczeństwa i konstrukcji nie różni się czy jest wybudowany w budynku szkieletowym czy z bali. Różnice są w sposobie mocowania komina w przejściach przez strop i dach. Połączenia komina ze stropem w domu z balii powinno być wykonane w sposób umożliwiający regulacje naprężeń budynku na komin w czasie osiadania balii. Do tego służą specjalne śrubowe wymiany stosowane przez wielu producentów systemów kominowych. Taki sposób mocowania jest zalecany we wszystkich domach drewnianych, ze względu na prawidłową dylatacje i zachowanie bezpiecznych odległości.

Jakie przepisy prawne dotyczą instalacji systemów kominowych w domach drewnianych? Czy są jakieś specjalne przepisy, inne niż w przypadku instalacji kominowych w domach murowanych?